Szukaj nowych rozwiązań finansowania swojej firmy…

Faktoring jest narzędziem finansowym, które ma zapewnić Państwa firmie jak najlepszą płynność finansową. Polega on na tym, że instytucja udzielająca finansowania (Faktor) udziela Państwu finansowania na podstawie faktur przychodowych. Faktor wypłaca od 80% do 100% wartości faktur nie czekając na zapłatę kontrahenta. Dla firm z dłuższym stażem w danej instytucji finansowej czy podczas dłuższej relacji z kontrahentem, jest możliwość podobnego finansowania również dla faktur kosztowych klienta.

Kliknij, by rozwinąć więcej informacji...

Jest to transakcja, gdzie faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności (braku zapłaty za wystawione faktury) kontrahentów swojego klienta. W takim wypadku faktor po wymagalnym terminie określonym w umowie żąda zwrotu wypłaconej kwoty z danej faktury od klienta.

Jest to transakcja, gdzie faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika i w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić wierzytelności (zapłacić za fakturę), faktor nie ma prawa żądać od klienta zwrotu wypłaconej kwoty za daną fakturę. Ta forma faktoringu jest korzystniejsza dla przedsiębiorcy, ponieważ korzysta on z szybko wypłaconych pieniędzy i nie musi się martwić, że faktor nagle zażąda zwrotu środków.

Najprościej mówiąc jest to dokładnie odwrócenie sytuacji w stosunku co do faktoringu wierzytelnościowego. Tu faktor finansuje faktury kosztowe naszej firmy, czyli nasze należności wobec kontrahentów. Czyli firma faktoringowa opłaca nasze faktury kosztowe za surowce, towary czy usługi, które wykorzystujemy w naszej działalności, a my tym samym zyskujemy dłuższy czas na opłacenie ich, ale już na poczet firmy faktoringowej.

kontakt

Potrzebujesz ekspertów? Skontaktuj się z nami a otrzymasz wszelkie niezbędne informacje.

odwiedź nas

Jerzego Lanca 3 IIp. pokój nr 2, 10-528 Olsztyn

Zadzwoń

+48 570-200-417
+48 570-200-491

Napisz

biuro@resoeconomica.pl

Napisz do nas, a odpowiemy na Twoje pytania:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Res Oeconomica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez:

– Dawida Gajko – Prezes Zarządu oraz

– Annę Hoffmann – Członka Zarządu,

z siedzibą w Olsztynie, ul. Immanuela Kanta 17/16, 10-691 Olsztyn

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem możliwości kontaktu (telefonicznego lub mailowego) pracowników  Res Oeconomica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z klientem oraz dostosowania oferty finansowania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  a) RODO).
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
  4. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– sprostowania swoich danych osobowych;

– żądania usunięcia swoich danych osobowych;

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

– żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

– jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, pracownicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem skontaktowania się pracowników Res Oeconomica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z klientem i rozpoczęcia współpracy oraz dostosowania oferty finansowania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z klientem, tj. realizacji celu wskazanego w pkt. 2.
  2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Close Menu