Zobacz naszą ofertę leasingu dla firm.
Nie tylko samochodów osobowych…

Leasing to alternatywna opcja kredytu inwestycyjnego. Jego celem jest zakup wszelkiego rodzaju środków trwałych do działalności gospodarczej. Najpopularniejszy na polskim rynku to oczywiście leasing samochodów osobowych oraz ciągników siodłowych, co nie oznacza, że tylko tego rodzaju sprzęt jest możliwy do sfinansowania tą metodą. Klient może również „wziąć w leasing” takie sprzęty, jak maszyny budowlane, sprzęt medyczny czy biurowy, komputery, łodzie motorowe i żaglowe czy nieruchomości. Spectrum możliwości finansowania jest dość szerokie.

Kliknij, by rozwinąć więcej informacji...

Jest najpopularniejszą formą leasingu w Polsce. W jego wypadku właścicielem przedmiotu leasingu jest firma udzielająca leasingu (leasingodawca) i oddaje użytkownikowi (leasingobiorcy) w użytkowanie. Warto pamiętać, że właścicielem przedmiotu jest firma leasingowa, w związku z czym to ona dokonuje odpisu amortyzacyjnego. Co ważne dla przedsiębiorcy, miesięczna rata leasingu ( kapitał + odsetki) w całości wlicza się w koszty przedsiębiorcy, a ponadto do każdej faktury doliczany jest podatek VAT. Umowa trwa minimum 40% wartości czasu amortyzacji przedmiotu. Po zakończeniu umowy klient ma możliwość wykupu przedmiotu na własność.

Podstawową różnicą w stosunku do leasingu operacyjnego jest fakt, że przedmiot leasingu od początku trwania leasingu jest wpisany do majątku leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a miesięcznym kosztem przedsiębiorcy jest rata odsetkowa. VAT przy tego typu leasingu jest płacony z góry za cały okres finansowania wraz z pierwszą ratą, co znacznie podnosi jego koszty na samym starcie finansowania. Dodatkowo warto zaznaczyć, że klient staje się właścicielem auta wraz z ostatnią ratą leasingu.

Leasing zwrotny skierowany jest do firm, które potrzebują finansowania, a posiadają swój majątek. Polega on na tym, że firma leasingująca przejmuje od klienta na czas umowy określony przedmiot majątku. W zamian wypłaca wartość tego przedmiotu klientowi. Klient w ratach spłaca przedmiot dla firmy leasingującej. Jest to alternatywa dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych, w których musielibyśmy dać dany przedmiot pod zabezpieczenie. W momencie, gdy umowa leasingu wygasa, przedsiębiorca może ponownie stać się właścicielem rzeczy leasingowanej. Leasing zwrotny można zawierać jako operacyjny lub finansowy.​

kontakt

Potrzebujesz ekspertów? Skontaktuj się z nami a otrzymasz wszelkie niezbędne informacje.

odwiedź nas

Jerzego Lanca 3 IIp. pokój nr 2, 10-528 Olsztyn

Zadzwoń

+48 570-200-417
+48 570-200-491

Napisz

biuro@resoeconomica.pl

Napisz do nas, a odpowiemy na Twoje pytania:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Res Oeconomica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez:

– Dawida Gajko – Prezes Zarządu oraz

– Annę Hoffmann – Członka Zarządu,

z siedzibą w Olsztynie, ul. Immanuela Kanta 17/16, 10-691 Olsztyn

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem możliwości kontaktu (telefonicznego lub mailowego) pracowników  Res Oeconomica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z klientem oraz dostosowania oferty finansowania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  a) RODO).
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
  4. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– sprostowania swoich danych osobowych;

– żądania usunięcia swoich danych osobowych;

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

– żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

– jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, pracownicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem skontaktowania się pracowników Res Oeconomica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z klientem i rozpoczęcia współpracy oraz dostosowania oferty finansowania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z klientem, tj. realizacji celu wskazanego w pkt. 2.
  2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Close Menu