• Porównanie ofert kilkunastu banków
  • Pomoc w wyborze najlepszej oferty
  • Wszelkie formalności zostawiasz po naszej stronie

Kliknij, by rozwinąć więcej informacji...

Jest to popularna forma kredytowania dla przedsiębiorców. Dzięki niej
przedsiębiorca ma możliwość korzystania z gotówki na dowolnie wybrany  cel, bez potrzeby rozliczania się z bankiem np. w formie przedkładania faktur. Taka forma finansowania jest zazwyczaj przyznawana na okres 12  miesięcy, po czym po spełnieniu nałożonych przez bank warunków (może to  być np. odpowiedni obrót na rachunku) jest przedłużany na okres kolejnych 12 miesięcy. W ramach naszej oferty klient ma możliwość uzyskania takiego finansowania bez żadnych zabezpieczeń majątkowych. W zależności od zdolności finansowej klient może otrzymać nawet do 500 tysięcy złotych.

Jest to nic innego jak swoisty kredyt gotówkowy dla firm. Klient
otrzymuje gotówkę, którą poprzez system ratalny spłaca w określonym
czasie. Zobowiązanie może zostać rozłożone nawet na 12 lat. Tak samo jak w wypadku limitu w rachunku, Klient przeznacza otrzymane środki na dowolny cel, np. zakup towarów, bieżące płatność czy,
remont/modernizację lokalu. Dla naszych klientów mamy możliwość
uzyskania takiego finansowania również bez zabezpieczeń majątkowych. W zależności od Państwa zdolności finansowej mogą Państwo otrzymać do 550 tysięcy złotych.

Jest związany z konkretną inwestycją i rozwojem przedsiębiorcy. Tu
kredytobiorca musi wykazać, że przeznaczył otrzymane środki na cel
wskazany w umowie kredytowej, a bank rozliczy niniejszy cel na podstawie
dostarczonych przez klienta faktur we wskazanym czasie. Bank może
również podzielić wypłatę kredytu na kilka etapów i w zależności od
stopnia postępu prac, uruchamiać kolejne transze kredytu. Tego typu
kredyty są przyznawanie przeważnie na okres od 5 do 12 lat, do kwoty 5
mln złotych. Natomiast w przypadku kredytu niezabezpieczonego mamy
możliwość udzielenia Państwu finansowania do 550 tysięcy złotych.

Są to kredyty, w których przedsiębiorca i bank zyskują dodatkowe
zabezpieczenie spłaty kredytu, tj. poręczenie Banku Gospodarstwa
Krajowego. Banki dzięki temu chętniej i często na wyższą kwotę są w
stanie udzielić dla przedsiębiorcy kredytu, ponieważ zyskują gwarancję
zwrotu udzielonego kredytu maksymalnie do 80% jego wysokości.

Większość nowo powstałych działalności potrzebuje wsparcia finansowego na samym początku istnienia, a środki z Urzędów Pracy czy dotacji unijnych są często niewystarczające, bądź nieosiągalne. W takich przypadkach wychodzimy na przeciw naszym klientom z pomocą. Posiadamy wachlarz oferty dla tzw. start-upów, czyli firm, które istnieją krócej niż 18 m-cy. Tu również mamy możliwość zaoferowania produktów zabezpieczonych, jak i nie wymagających zabezpieczenia materialnego. W zależności od zabezpieczeń i potrzeb klient może uzyskać nawet do 350 tysięcy złotych.​

kontakt

Potrzebujesz ekspertów? Skontaktuj się z nami a otrzymasz wszelkie niezbędne informacje.

odwiedź nas

Jerzego Lanca 3 IIp. pokój nr 2, 10-528 Olsztyn

Zadzwoń

+48 570-200-417
+48 570-200-491

Napisz

biuro@resoeconomica.pl

Napisz do nas, a odpowiemy na Twoje pytania:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Res Oeconomica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez:

– Dawida Gajko – Prezes Zarządu oraz

– Annę Hoffmann – Członka Zarządu,

z siedzibą w Olsztynie, ul. Immanuela Kanta 17/16, 10-691 Olsztyn

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem możliwości kontaktu (telefonicznego lub mailowego) pracowników  Res Oeconomica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z klientem oraz dostosowania oferty finansowania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  a) RODO).
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
  4. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– sprostowania swoich danych osobowych;

– żądania usunięcia swoich danych osobowych;

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

– żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

– jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, pracownicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem skontaktowania się pracowników Res Oeconomica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z klientem i rozpoczęcia współpracy oraz dostosowania oferty finansowania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z klientem, tj. realizacji celu wskazanego w pkt. 2.
  2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Close Menu