Kredyt hipoteczny

Kliknij, by rozwinąć więcej informacji...

Jest to celowy kredyt na zakup nieruchomości mieszkalnej, w którym pieniądze przelewane są zwykle w jednorazowej transzy bezpośrednio na rachunek sprzedającego lub banku, który sprzedającemu udzielił kredytu. Kredytobiorca nie otrzymuje pieniędzy na swoje konto, a jedynie przedstawia w banku dokumenty, na podstawie których bank przelewa pieniądze w ten sposób, by transakcja (na podstawie podpisanego wcześniej aktu notarialnego) została sfinalizowana;

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie zakupu nieruchomości od dewelopera (na tzw. rynku pierwotnym) lub na budowę domu. Wypłacany jest w transzach zgodnie z postępem prac. W przypadku budowy domu pieniądze z kolejnych transz wypłacane są na konto kredytobiorcy. Przed wypłatą kolejnej  transzy kredytobiorca musi udokumentować, że wydał pieniądze z poprzedniej transzy zgodnie z planem, który przedstawił w banku. Do tego służą albo faktury, zdjęcia z budowy albo inspekcja pracownika banku;

Jest to kredyt hipoteczny, który pozwala spłacić stary kredyt hipoteczny w innym banku. Motywem do refinansowania czyli przeniesienia starego kredytu do nowego banku są lepsze warunki cenowe, jakie możemy uzyskać. Należy dokładnie policzyć koszty refinansowania kredytu hipotecznego, ponieważ czasami ich wartość przewyższa korzyści z niższego oprocentowania;

To kredyt hipoteczny, który pozwala spłacić kilka kredytów konsumpcyjnych (w tym może być tradycyjny kredyt hipoteczny), co przekłada się na uporządkowanie finansów osobistych i możliwość płacenia jednej, niższej raty kredytowej;

To rodzaj pożyczki, która jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości, z której pieniądze mogą być przeznaczone na dowolny cel (oprócz celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą). Pożyczka z uwagi na swoje atrakcyjne oprocentowanie i względnie długi okres kredytowania może być alternatywą np. dla kredytu samochodowego czy kredytu gotówkowego.

kontakt

Potrzebujesz ekspertów? Skontaktuj się z nami a otrzymasz wszelkie niezbędne informacje.

odwiedź nas

Jerzego Lanca 3 IIp. pokój nr 2, 10-528 Olsztyn

Zadzwoń

+48 570-200-417
+48 570-200-491

Napisz

biuro@resoeconomica.pl

Napisz do nas, a odpowiemy na Twoje pytania:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Res Oeconomica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez:

– Dawida Gajko – Prezes Zarządu oraz

– Annę Hoffmann – Członka Zarządu,

z siedzibą w Olsztynie, ul. Immanuela Kanta 17/16, 10-691 Olsztyn

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem możliwości kontaktu (telefonicznego lub mailowego) pracowników  Res Oeconomica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z klientem oraz dostosowania oferty finansowania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  a) RODO).
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
  4. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– sprostowania swoich danych osobowych;

– żądania usunięcia swoich danych osobowych;

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

– żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

– jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, pracownicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem skontaktowania się pracowników Res Oeconomica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z klientem i rozpoczęcia współpracy oraz dostosowania oferty finansowania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z klientem, tj. realizacji celu wskazanego w pkt. 2.
  2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Close Menu