Warsztaty „Zostań przedsiębiorcą!”

Biznes w małym palcu...

Z racji posiadanego kilkuletniego doświadczenia zawodowego, wraz z Urzędem Miasta Olsztyna mamy przyjemność prowadzić warsztaty w zakresie prowadzenia szeroko pojętego biznesu, począwszy od kwestii założenia działalności gospodarczej, po dostępne źródła finansowania w Polsce. Powyższe ma na celu uświadamiać coraz szerszą grupę społeczeństwa, na co zwrócić uwagę przed i w trakcie zakładania działalności gospodarczej bądź spółki.

Tematyka:

- Zakładanie własnej działalności gospodarczej
- Pozyskiwanie finansowania i dotacji unijnych
- Zarządzanie finansami firmy i rozliczanie podatków

Google Internetowe Rewolucje:

Jesteś pracownikiem bądź właścicielem małej lub średniej firmy? Poszukujesz wartościowych informacji odnośnie reklamy biznesu w internecie?
Stałym gościem na warsztatach jest pracownik marki Google, który wytłumaczy krok po kroku, jak korzystać z narzędzi Google'a, by zwiększyć potencjał naszej strony internetowej.

"
Google Internetowe Rewolucje to bezpłatny projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców. Uczestnicząc w projekcie uzyskasz wsparcie jednego z naszych doradców i na podstawie szczegółowej analizy Twoich potrzeb i celów. Stworzysz indywidualny plan usprawnienia Twojego biznesu w internecie. Ze wsparcia w projekcie możesz skorzystać niezależnie od Twojego poziomu zaawansowania w znajomości narzędzi internetowych oraz celów biznesowych."

Tematyka:
- Jak poprawić widoczność w internecie i korzystać z Google Analytics?
- Jak zoptymalizować stronę pod kątem urządzeń mobilnych?
- Wiedza z wielu innych tematów związanych z produktami Google.

Kliknij w ten link, by dowiedzieć się wiecej!

Termin i miejsce:


Data: 26.06.2019., godz: 16:00 - 19:00
Miejsce: Urząd Miasta Olsztyna, sala 219

Formularz rejestracyjny na najbliższe spotkanie:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Res Oeconomica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez:

– Dawida Gajko – Prezes Zarządu oraz

– Annę Hoffmann – Członka Zarządu, z siedzibą w Olsztynie, ul. Immanuela Kanta 17/16, 10-691 Olsztyn

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Res Oeconomica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
  4. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– sprostowania swoich danych osobowych;

– żądania usunięcia swoich danych osobowych;

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

– żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

– jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, pracownicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez Res Oeconomica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w warsztatach, tj. realizacji celu wskazanego w pkt. 2.
  2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

kontakt

Potrzebujesz ekspertów? Skontaktuj się z nami a otrzymasz wszelkie niezbędne informacje.

odwiedź nas

Wojciecha Kętrzyńskiego 1A/2, 10-506 Olsztyn

Zadzwoń

+48 570-200-417
+48 570-200-491

Napisz

biuro@resoeconomica.pl

Close Menu